صفحه اصلی > خدمات مشاوره  > مشاوره الکترونیک 

tayebeh.zareei@hums.ac.ir

پژوهشگر گرامی:

جهت مشاوره الکترونیک لطفا با آدرس ایمیل مرکز مکاتبه نمایید. مشاوران مرکز در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.

جهت بررسی سریعتر خواهشمندست در قسمت عنوان ایمیل موضوع مورد مشاوره خود را ذکر نمایید.

با تشکر.