صفحه اصلی > پایان نامه ها و مقالات > پایان نامه ها > لیست پایان نامه های سال 95 

فهرست پایان نامه 1395

1-      بررسی و مقایسه تاثیر سه روش آموزشی (سخنرانی،پرسش و پاسخ، پمفلت) بر وضعیت تغذیه و دانش ماندگار تغذیه ای سالمندان شهر بندرعباس

2-      بررسی اثر ملاتونین بر روی درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل ارتوپدی اندام تحتانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۳ -۱۳۹۴

3-      مقایسه کیفیت زندگی افراد بارور و نابارور در استان هرمزگان

4-      بررسی ارزش تشخیصی شاخصهای گلبول قرمز در افتراق آنمی فقر آهن از بتا تالاسمی مینور

5-      طراحی و ارزیابی مدل نمونه در ثبت تروما در اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1394         

6-      مقایسه اثر پروپوفول با اتومیدیت بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا بندرعباس در سال 93 - 94

7-      بررسی موفقیت بی حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی با تعیین موقعیت کانال با راهنمای رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با بی حسی عصب آلوئولار معمول          

8-      بررسی همبودی مصرف مواد مخدر در بین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در بیمارستان ابن سینا شهرستان بندرعباس طی سال های 1390 تا1393

9-      شیوع آلودگی ویروس نقص ایمنی انسانی در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در سال 1394

10-  بررسی فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آمزان پسر 11-13 ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 93-94

11-  تخمین محل مناسب قرار گیری نوک کاتتر ورید مرکزی در دو روش مختلف کارگذاری کاتتر با استفاده از CXR

12-  بررسی تاثیر اکسیژن درمانی مادر بر روی گازهای ورید نافی نوزاد به دنبال عمل سزارین انتخابی تحت بی حسی نخاعی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال 93-94

13-  مقایسه اثر پروپوفول با ترکیب پروپوفول - کتامین بر روی پاسخ های همودینامیک حین تشنج درمان الکتریکی در بیمارستان ابن سینا بندرعباس در یک دوره 6 ماهه در سال 93 - 94

14-  بررسی الگوی آسیب سرنشینان حادثه دیده موتورسیکلت و عوامل مؤثر آن در بیماران بستری شده بیمارستان شهید محمدی در سال 1393

15-  بررسی و تعیین میزان نرمال آنالیز بولتون کلی در جوانان 12-18 ساله ی شهر بندرعباس در سال 1394

16-  بررسی و تعیین میزان نرمال آنالیز بولتون قدامی در جوانان 12-18 ساله ی شهر بندرعباس در سال 1394

17-  بررسی روند خودکشی های ثبت شده در مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال 93 - 84

18-  بررسی شاخص های اسپیرومتری در توب کاران صنعت آلومینیوم در سال ۱۳۹۳

19-  ارزیابی تاثیر ارتفاع صورت بر میزان نمایش انسیزوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی بندعباس در سال 1394- 95

20-  بررسی تغییرات فلور میکروبی حلق در بیماران اینتوبه بستری شده در ICU بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سالهای ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳

           

21-  بررسی عوامل مرتبط با عود در افراد مبتلا به اختلال دو قطبی بستری در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس

22-  ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای بافت نرم و سخت جهت تعیین تحدب صورت و زاویه فاسیال در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴      

23-  ارزیابی همبستگی نتایج حاصل از آنالیزهای سفالومتری و فتوگرافی جهت تعیین الگوی عمودی رشد صورت در مراجعه کنندگان به کلینیک های ارتودنسی بندرعباس ۱۳۹۴-۹۵

24-   بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس نسبت به سیگار در سال ۱۳۹۴  

25-  بررسی صحت پیش بینی تست بستری جنینی در پیش آگهی عوارض بارداری مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی و خلیخ فارس بندرعباس در سال ۱۳۹۵

26-  بررسی اثر ترکیبی سوفنتانیل لیدوکایین در بلاک بیر بر روی کیفیت بلاک در بیماران الکتیو اورتوپدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۴

27-  عنوان :           مقایسه میزان افت هموگلوبین پس از عمل درد مجرایی پروستات بین بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بیماران دارای فشار خون طبیعی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ۱۳۹۴

28-  عنوان :           بررسی اثر تزریق داخل وریدی سوفنتانیل بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۴

 

29-  عنوان :           مقایسه اثر تیزانیدین خوراکی و دارونما بر درد بعد از عمل جراحی الکتیو هرنیورافی در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال ۱۳۹۳-۹۴

30-  عنوان :           اثر تزریق وریدی ترانگزامیک اسید روی میزان خون ریزی و نیاز به تزریق خون حین و پس از عمل جراحی تثبیت استخوان ران در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال ۹۳-۹۴

31-  عنوان :           مقایسه اختلال عملکرد جنسی در معتادان تحت درمان نگه دارنده متادون و معتادان گمنام در بندرعباس در سال 1393 - 1394

32-  مقایسه ی اثر افزودن فنتانیل یا سوفنتانیل بر بوپی واکائین اینتراتکال بر روی بی دردی پس از انجام عمل

33-  مقایسه تجویز داخل وریدی آپوتل (پاراستامول) و کتورولاک قبل از عمل بر میزان بی دردی بعد از اعمال جراحی الکتیو قسمت تحتانی شکم

34-  مقایسه اثر لیدوکائین به شکل پیش تزریق و ترکیب با پروپوفول در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران مراجعه کننده به اتاق عمل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1394

35-  بررسی روند اعتیاد در مراجعه کنندگان به بیمارستان ابن سینا طی سال های ۹۳ - ۱۳۸۸

36-  بررسی میزان موفقیت در دستیابی به ورید ژوگولار داخلی بین دو روش کارگذاری بر اساس موقعیت آناتومیک و تحت هدایت اولترا سوند در بیمارستان شهید محمدی

37-  مقایسه ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت ب به روش درون پوستی و عضلانی در بیماران تالاسمی مرکز بیماری های خاص شهرستان بندرعباس دیماه 94 لغایت تیرماه 95

38-  مقایسه اثر تزریق داخل وریدی هیدروکورتیزون و لیدوکائین 2 بر درد پس از تزریق پروپوفول در بیماران تحت اعمال جراحی الکتیو در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال

39-  بررسی فراوانی سندروم متابولیک در بین پرستاران بیمارستان شهید محمدی شهر بندر عباس

40-  مقایسه اثر Dexmedetomidine و bupivacaine با bupivacaine به تنهایی بر روی کیفیت بلوک کمپارتمان فاسیای ایلیاک با راهنمایی سونوگرافی در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی فیکساسیون شکستگی فمور در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی سال 1393 - 94

41-  مقایسه عوارض جراحی کیسه دوزی و بستن ساده ریشه آپاندیس در آپاکتومی

42-  عنوان :         بررسی نگرش و عوامل مرتبط با مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال 1395- 1394    

43-  عنوان :         الگوی بیماری های پوستی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی دوره 3 ساله 1388 - 1390

44-  عنوان :         بررسی شیوع نکروز آواسکولار بدون علامت هیپ در بیماران پیوند کلیه در بندرعباس در سال 1394

45-  عنوان :         تعیین اثربخشی صندلی لرزان بعد از سنگ‌شکنی برون اندامی بر روی دفع سنگ کلیه در بیماران ناتوان حرکتی

46-  عنوان :         بررسی تاثیر واریکوسلکتومی بر سطح تستسترون سرم در بیماران دارای واریکوسل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1394

47-  عنوان :         بررسی فراوانی سل در بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتار ی در استان هرمزگان طی سالهای 1387 1378 - 1393

48-  عنوان :         بررسی شیوع تظاهر دیررس سندرم نقص ایمنی اکتسابی در زمان تشخیص سندرم نقص ایمنی اکتسابی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیماری های رفتاری بندرعباس در سال 1387 تا1394

49-  عنوان :         بررسی میزان شیوع دیسپپسی و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1395

50-  عنوان :         بررسی میزان پیگیری اطرافیان بیماران مسلول اسمیر مثبت ثبت شده در شهرستان بندرعباس طبق دستورالعمل کشوری سل درطی سالهای 1393 و1394   

51-  عنوان :         مقایسه فراوانی شکایات پوستی و تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندرعباس

52-  عنوان :         بررسی میزان آنتی اکسیدان های سرم و کال پروتکتین مدفوع به عنوان شاخص های تشخیصی بیماری التهاب روده IBD()