صفحه اصلی > همایش های داخلی > فهرست همایشهای پرستاری 

1-ششمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران

برگزارکننده: انجمن علمی پرستاران قلب ایران
زمان برگزاری: 8 الی 11 اسفند 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 آذر 1396
مکان برگزاری: تهران

همایش همزمان: ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

 


 

برگزارکننده: دانشکده پزستاری دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
زمان
برگزاری: 24 الی 24 آبان 1396 
ارسال مقالات: 5 آبان 1396
مکان برگزاری: علی آباد کتول

برگزارکنندگان: انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور، مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت
زمان برگزاری: 9 الی 13 دی 1396
مکان برگزاری: تهران، تالار امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همایش همزمان: بیست و ششمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

 

برگزارکننده: انجمن مراقبت های ویژه ایران
زمان برگزاری: 13 الی 15 دی 1396
ارسال مقالات: 30 آبان 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

همایش همزمان: پنجمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه    

 

 

موضوع: کنگره ملی مراقبت از دیابت
برگزارکننگان: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
زمان برگزاری: 24 الی 26 آبان 1396
ارسال مقالات: 31 شهریور 1396
مک
ان برگزاری: اهواز