صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي > سال97 
ردیف  عنوان طرح  تحقیقاتی مجری اصلی  وضعیت  گزارش پایانی- تقدیر و تشکر
1 بررسی ارتباط بین سطح HbA1C پلاسما با میزان FEV1 ) forced expiratory volume in 1 second)در بیماران مبتلا به  بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD ) مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی ریه  بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1396 وحید دهستانی پرداخت شده نهایی دانلود
2 اندازه گیری میزان ادراری  CYSTATIN C و KIM-1  به عنوان بیومارکرهای جدید تشخیص زودهنگام آسیب حاد کلیه در بیماران تحت عمل جراحی قلب حمید رضا سامی مقام پرداخت شده نهایی دانلود
3 اپیدمیولوژی اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در شهر بندرعباس و توابع و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی , سبک زندگی و اختلالات شخصیت والدین عطیه گلبن پرداخت شده نهایی دانلود
4 بررسی اختلالات خواب مراجعه کنندگان به درمانگاه طب کار بیمارستان شهیدمحمدی؛ بندرعباس هادی اسحقی ثانی کاخکی پرداخت شده نهایی دانلود
5 مقایسه روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین وائوزین  برای تشخیص متاستاز لنفاوی در عقده لنفاوی منفی در مبتلایان به کانسر پستان محسن دهقانی زاهدی پرداخت شده نهایی دانلود
6 ثبت اطلاعات سلامت مراجعین به مرکز تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی بندرعباس هادی اسحقی ثانی کاخکی پرداخت شده نهایی دانلود