صفحه اصلی > خدمات مشاوره  > روند پذیرش مشاوره 


روند پذیرش مشاوره

 

   مراجعه محقق به مرکز


  مشخص شدن نوع خدمات


  بررسی برنامه مشاوره و تعیین وقت برای ارایه مشاوره به محقق


   تکمیل فرم درخواست مشاوره


   ثبت مشاوره انجام شده در مرکز

   دانلود : روند_پذیرش_مشاوره.doc           حجم فایل 22 KB