صفحه اصلی > خدمات واحد 

خدمات واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

الف)امکانات مشاوره ای حضوری و الکترونیک 

مشاوره در نحوه تهیه و تدوین پروپوزال

مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر داخلی و خارجی

مشاوره در جهت چگونگی چاپ و انتشار کتب بالینی در انتشارات دانشگاه

مشاوره اخلاق در پژوهش

مشاوره اعتبار مجلات

ایمیل مرکز جهت مشاوره الکترونیک: 

zareei.tayebeh@gmail.com

  

 

ب) امکانات آموزشی

بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این مرکز، اعضاء محترم هیئت علمی نیازهای عمده خود را به شرح زیر اعلام نموده اند .

آموزش چگونگی استفاده از اینترنت

آموزش جستجوی مقاله و تعیین مجله مناسب جهت ارسال مقاله

آموزش چگونگی ورود اطلاعات در نرم افزارهای آماری

 

 

 


 

ج) کارگاه ها

این واحد در صدد می باشد کارگاه های دوره فشرده SPSS و مقاله نویسی را برای شش ماه دوم سال 96جهت اعضای پژوهشی و هیئت علمی واحد برگزار کند.