صفحه اصلی > تماس با ما 

آدرس: بیمارستان شهید محمدی- مجتمع فارابی

 

تلفن تماس :07633337614

 

tayebeh.zareei@hums.ac.ir