صفحه اصلي > آرشیو اخبار و اطلاعیه ها 


دوره جدید فلوشیپ پژوهشی
برگزاری دوره جدید فلوشیپ پژوهشی
برگزاری دوره جدید فلوشیپ پژوهشی در آذر ماه امسال در مجتمع فارابی
 ١٠:٢٧ - 1394/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
ساختار طرح پژوهشی
قسمت های اساسی و مهم در کارهای تحقیقاتی که بایستی هر محقق
 ١٠:١٩ - 1394/09/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه مرور نظام مند
برگزاری کارگاه مرور نظام مند و مقاله نویسی به زبان انگلیسی
 ١٠:٣٢ - 1394/04/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط مرکز توسعه
خدمات مشاوره ای مرکز توسعه بالینی
خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط مرکز توسعه
 ١٣:٠٠ - 1394/03/16 - نظرات : ٠متن کامل >>