• لینک بانك اطلاعات نشريات علوم پزشكي
    با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات احتراما پيرو نامه شماره 1224/د/700 مورخ 01 / 03 / 96 معاونت تحقيقات و فناوري، در خصوص اطلاع رساني بانك اطلاعات نشريات علوم پزشكي كشور، مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا لينك http://journals.research.ac.ir در وبسايت مراكز درج و به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي و پژوهشگران برسد.

  • طرحهاي تحقيقاتي ناتمام
    با سلام و احترام، بدينوسيله به استحضار مي رساند با توجه به مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 23/3/96، مقرر گرديد تسويه حساب طرحهاي تحقيقاتي ناتمام دانشگاه از سال1390 تا پايان سال 1393 منوط به ارائه مقاله چاپ شده در يك مجله معتبر علمي باشد.لذا گزارش نهائي به تنهايي براي تسويه حساب اين طرحهاي تحقيقاتي كافي نخواهد بود. مراتب جهت اطلاع رساني و اقدام به نحو مقتضي حضورتان ارسال مي گردد. معاونت تحقیقات و فناوری دکتر تیمور آقا مولایی

  • تعیین اعتبار مجلات
    جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید. http://blacklist.research.ac.ir/

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved