صفحه اصلی > معرفی مرکز > اهداف مرکز  

اهداف  مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی و هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات برای  حل مشکلات و ارتقاء  سطح سلامت جامعه و  همچنین تهیه دستورالعمل­های بومی 

هدفمند نمودن پژوهش­های بنیادی و کاربردی در راستای  اخلاقی بودن  پژوهش

بهینه سازی  بودجه­ های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران