صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي 

عناوين طرح ها تحقيقاتي سال 94

 

رديف

عناوين طرح تحقيقاتي

مجري اصلي

وضعيت

محل آپلود

-صحفه اول گزارش پاياني

-صحفه تقدير و تشكر

1

بررسی فراوانی آسم شغلی در کارگران صنعت فولاد استان هرمزگان در سال 1394

دكتر هادی اسحاقی

در مرحله اجرا

دانلود

2

بررسی اثر پماد فنی توئین بر ترمیم زخمهای تروماتیک دارای نقص نسج نرم و زخمهای سوختگی

دكتر علیرضا جلیلی

در بررسی مجری

دانلود

3

نگرش جدید برای جلوگیری از وابستگی به مصرف مت آمفتامین: نقش سلول های گلیال و تعدیل کننده آنها

دكتر قاسم عطارزاده

رد شده

-

4

بررسی تاثیر آلندرونات در بهبود دانسیته استخوان در بیماران تالاسمی ماژور دچار استئوپروز

دکتر مستانه محمدی

در مرحله تصویب

دانلود

5

بررسی اثر ویتامین C خوراکی در جلوگیری از افت شنوایی ناشی از سرو صدا در رت

دكتر حکیمی

در مرحله تصویب

دانلود

6

بررسی شیوع  کاهش شنوایی در کارگران  صنعت فولاد  در شهر بندرعباس

دكتر هادی اسحاقی

در مرحله تصویب

دانلود

7

مقایسه تغییرات فشار داخل چشم در بیماران کاتاراکت با سودواکسفولیشن و بدون آن بعد از عمل فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مراجعه کننده به کلینیک چشم بیمارستان شهیدمحمدی در سال 1393-94

دكتر امیر جمشیدی

در مرحله تصویب

دانلود

8

تاثیر ال کارنیتین در کنترل  بیماران مبتلا به آسم: کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سو کور

دكتر احسان رمضانیان

در مرحله تصویب

دانلود