صفحه اصلی > معرفی مرکز > تماس با ما 

 

آدرس مرکز:

بیمارستان شهید محمدی ،ساختمان فارابی ، طبق همکف

تلفن: 07633337614

 

آدرس ایمیل مرکز: ducr.hums.ac.ir@gmail.com