صفحه اصلی > روند پذیرش مشاوره 

 

روند پذیرش مشاوره

 

1-   مراجعه محقق به مرکز

2-   مشخص شدن نوع خدمات

3-   بررسی برنامه مشاوره و تعیین وقت برای ارایه مشاوره به محقق

4-   تکمیل فرم درخواست مشاوره

5-   ثبت مشاوره انجام شده در مرکز

 

 

   دانلود : روند_پذیرش_مشاوره.doc           حجم فایل 22 KB