صفحه اصلی > برنامه مشاوره حضوری 

 

برنامه مشاوره حضوری مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی سال 96

 

پروپوزال نویسی

 

مقاله نویسی

اپیدمیولوژی

مباحث آماری

اخلاق در پژوهش

علم سنجی

انتخاب ژورنال مناسب

سامانه پژوهان

شنبه

نیک صالحی

8-14

 

 

 

دکتر سرنی زاده

11-12

خانم احمدزاده

11-12

دکتر محبوبی

12-14

خانم فهیم پور

11-12

یکشنبه

نیک صالحی

8-14

 

دکتر یوسفی 10-12

دکتر بوشهری

10-12

 

دکتر سرنی زاده

11-12

خانم احمدزاده

11-12

دکتر محبوبی

12-14

خانم فهیم پور

11-12

دوشنبه

نیک صالحی

8-14

 

دکتر بوشهری

10-12

دکتر حسینی

11-14

دکتر سرنی زاده

11-12

خانم احمدزاده

11-12

 

خانم فهیم پور

11-12

سه شنبه

نیک صالحی

8-14

دکتر نمازی

8-10

دکتر بوشهری

10-12

دکتر حسینی

11-14

آقای آزاد

8-14

دکتر سرنی زاده

11-12

خانم احمدزاده

11-12

دکتر محبوبی

12-14

خانم فهیم پور

11-12

چهارشنبه

نیک صالحی

8-14

 

 

 

دکتر سرنی زاده

11-12

خانم احمدزاده

11-12

 

خانم فهیم پور

11-12

 

 

   دانلود : برنامه_مرکز_توسعه_28273.doc           حجم فایل 118 KB