صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي > سال96 

طرح های تحقیقاتی 96

1-    بررسی نقش پرولیفراسیون فاکتور Ki67 در درگیری غدد لنفاوی و درجه بندی تومور در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم پستان مراجعه کننده به بخش آسیب شناسی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از سال 1396 -1393

2-    بررسی تاثیر کرم کنجد(برناگل: شرکت گل دارو) در پیشگیری درماتیت ناشی از رادیوتراپی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

3-    بررسی میزان عوارض دو روش جراحی PCNL با DJ استنت و جراحی PCNL بدون DJ استنت در بیمارانی که تحت جراحی PCNL قرار گرفته اند ، در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در سال 94-95

4-    مقایسه پاسخ درمانی به داروی Calcium EDTA با succimer در بیماران مصرف کننده اپیوم خوراکی با مسمومیت با سرب مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال۱۳۹۶

   دانلود : طرح_های_تحقیقاتی_96.doc           حجم فایل 26 KB