صفحه اصلي > طرح هاي تحقيقاتي > سال 95 طرحهای تحقیقاتی 95

ردیف

نام و نام خانوادگی محقق

عنوان طرح تحقیقاتی

تاریخ ثبت طرح

1

هادی اسحقی ثانی کاخکی

ثبت اطلاعات سلامت مراجعین به مرکز تخصصی طب کار و بیماریهای شغلی بندرعباس

1395/12/1

2

 فاطمه یحیی پور

 

بررسی تاثیر ال کارنتین در کنترل بیماران مبتلا به آسم : کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی سه سو کور

 1395/7/5