صفحه اصلی > طرح هاي تحقيقاتي > سال 95 طرحهای تحقیقاتی 95

ردیف

عنوان طرح

نام و نام خانوادگی پژوهشگر

1

تبیین تجارب خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان رودان

تیمور آقاملایی

2

ارزیابی بیماری عروق کرونری در بیماران همودیالیزی با تصویر برداری پرفیوژن میوکارد دی پریدامول در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 1389

حمیدرضا سامی مقام

3

مقایسه ویژگی های شخصیتی و هیجانات ابراز شده والدین در بیماران اسکیزوفرنی دو قطبی و افراد سالم

ژاله مریدی 

4

عنوان بررسی تأثیر روزه داری بر آنزیم های کبدی بیماران مصرف کننده متوترکسات در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 93

رضا فرخ سرشت 

5

طراحی وساخت ترالی پانسمان وشستشوی زخم اتوماتیک

 

محمدصادق گل وردی زاده

6

عنوان تعیین گونه اسینتوباکترهای جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس و تعیین MIC آنتی بیوتیک های کارباپنم به روش E-Test

صدیقه جوادپور 

7

بررسی فراوانی ژن vanA, vanBدر انتروکوکهای مقاوم به ونکومایسین از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی در بندر عباس سال 1391

صدیقه جوادپور 

8

عنوان بررسی میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان و عوامل مرتبط با آن در خانم های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس در سال 91

عارفه شاهی